ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΚΗΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο «Πορτοκαλόκηπος» είναι ένας πρότυπος παιδικός σταθμός-νηπιαγωγείο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί από το 2009 , σ’ έναν πανέμορφο χώρο, με εξωτερική αυλή. Πρόκειται για ένα μοντέρνο κτίριο με ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους μπορεί το παιδί να εκφραστεί, να συνεργαστεί , να μάθει και εξελιχθεί παίζοντας .
Τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα ακολουθούν τις επιταγές της διεθνούς εκπαιδευτικής πραγματικότητας με στόχο την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης και την απόλαυση που προσφέρει η κατάκτηση της.
 

Στόχος μας είναι η συναισθηματική, κοινωνική, ηθική και ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από την κριτική του σκέψη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσα σ’ ένα φιλικό, ευέλικτο και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον. Στο παιδί παρέχεται ποσότητα και ποιότητα εμπειριών , με στόχο αρχικά το παιδί να γνωρίσει και αποδεχτεί τον εαυτό του. Η ολόπλευρη ανάπτυξη και η καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων, επιτυγχάνεται μέσα από το οργανωμένο δημιουργικό παιχνίδι, την εξερεύνηση, τη μουσική, τη κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και τη χρήση των νέων τεχνολογιών , έτσι ώστε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις κλίσεις ,τις δεξιότητές τους και να μάθουν να συνδέουν τις εμπειρίες της τάξης µε την πραγματικότητα της ζωής.
 

Όλη η ομάδα των εκπαιδευτικών (νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι), έχουν πολυετή εμπειρία με συνεχή επιμόρφωση. Σκοπός του σχολείου μας είναι, να λειτουργήσει ως μια κοινότητα μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Στα προγράμματα επιμορφώσεων, παίρνουν μέρος και οι γονείς , οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία